NIEUW: volg een E-learning module!  Klik hier

Kennis is macht
Zelfkennis is vertrouwen.

Zie jezelf als een kostbaar cadeau.

Ga er zorgvuldig mee om.

Niets is vanzelfsprekend

Als je iets wilt dan moet je er energie in steken.

Gun jezelf rust.

Een ander trapt voor jou niet op de rem.

Uitdaging

Maak van je probleem een uitdaging.

Emoties en gevoelens

Niets is wat het lijkt.

Het is slechts een afspiegeling van
ons innerlijk en onze perceptie.

Privacy policy

Laatst bijwerkt: 6-7-2018.

De website www.brainchange.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Brainchange  (hierna: “Brainchange” of “wij”), statutair gevestigd te Dordrecht in ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22050026. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Brainchange garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens
Brainchange verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Voor- en
achternaam
Wij maken gebruik van uw voor- en achternaam zodat wij u persoonlijker kunnen aanspreken.
E-mailadres Uw e-mailadres gebruiken wij voor bevestigingen, algemene vragen of marketing doeleinde mits u hier concreet toestemming tot heeft gegeven.
Telefoonnummer Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor spoedige vragen.
IP-adres Aan de hand van uw IP-adres kunnen wij u verifiëren dat u geen robot bent.

 

Brainchange bewaart uw gegevens tot 1 jaar na het akkoord geven van het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u dit niet op prijs stelt dat Brainchange uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit schriftelijk melden bij  Brainchange t.a.v. Adresregistratie, Wantijstraat 29, 3313 XM, Dordrecht of per e-mail aan info@brainchange.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt Brainchange niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@brainchange.nl sturen. U kunt dit ook schriftelijk laten weten via: Wantijstraat 29, 3313 XM, Dordrecht. Brainchange voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Brainchange of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

 Gegevensregistratie en -inzicht door derden

De website maakt gebruikt van services van derden zodat de website optimaal werkt. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

 • Fits4All: Kamerlingh Onnesweg 2, 3316GL Dordrecht, www.fits4all.nl.
  Functie: analyse en optimalisatie website.
  Gegevens: alles dat ingevoerd wordt op wachtwoorden na.
   
 • Alphabet Inc. (Google Analytics): Mountain View, Californië, https://analytics.google.com
  Functie: analyse websites
  Gegevens: IP-adres en bezoekersgedrag.

Privacy beleid andere websites
Op www.brainchange.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze andere organisaties. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?
Stuur dan een e-mail naar info@brainchange.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.